Om oss

Menighetsstyret i Bø

Navn Ansvarsområde E-post
Kenneth Bergland Pastor kenneth.bergland@adventist.no
Evelyn Robertsen Menighetsleder evelyn.robertsen@gmail.com
Anne-Lise Robertsen Kasserer / sekretær annelise.w.robertsen@gmail.com
Jorunn Gaasland Misjons/undervisningsavd jor-gaa@online.no
Solbjørg Solheim Omsorgs/sosial-avd. solb-sol@online.no
Odd-Inge Solheim Vedlikeholdsavd. oi.solheim@gmail.com

Menighetsstyret i Sortland

Navn Ansvarsområde E-post
Kenneth Bergland Pastor kenneth.bergland@adventist.no
Sigmund Ludvigsen Forstander sigmund.lud@gmail.com
Randi Jensen Kasserer in-oluj@online.no
Inge Jensen Misjons/undervisningsavd in-oluj@online.no
Omsorgs/sosial-avd.
Sekretær Anne-Lise Krey annelisekrey@hotmail.com

Kontaktinformasjon for Melbu menighet

Navn Ansvarsområde E-post
Kenneth Bergland Pastor kenneth.bergland@adventist.no
Rune Egren Forstander runeegren34@gmail.com
Kasserer / sekretær