Faste aktiviteter

Vi møtes til våre faste aktiviteter i adventistkirkene i Vesterålen

Lørdag: Bibelstudium kl 11.00 og Gudstjeneste kl 12.15
Undervisning for barn lørdager kl 11.00